Phạm Văn Nam

Chuyên gia đầu tư, cố vấn chiến lược, Nhà huấn luyện kinh doanh và đầu tư bất động sản, Tác giả bộ sách Bậc Thầy Đầu tư bất động sản

0989696256

phamvannamguru@gmail.com